sportpsychologie | bedrijfspsychologie

Individuele coaching

Individuele coaching

De individuele coachingstrajecten kunnen, in een 1 op 1 situatie, op diverse onderwerpen betrekking hebben. Het betreft hier maatwerk trainingen en die zijn afgestemd op de individuele wensen van de cliënt. Het kan gaan om personal development, ondersteund met een uitgebreid assessment om talenten en sterke kanten in kaart te brengen. Maar ook om burnout coaching; de cliënt zo snel mogelijk weer fit krijgen zodat er weer optimaal gepresteerd kan worden. Coaching kan zich richten op het verbeteren van de prestaties, het vergroten van het zelfvertrouwen of het wegnemen van blokkades (bijvoorbeeld faalangst).

Cliënten komen met vraagstukken die betrekking kunnen hebben op hun privéleven of het beroepsleven. Het kan gaan over vragen die te maken hebben met belangrijke keuzes in het leven (levensfaseproblematiek), maar ook over loopbaankeuzes. Anderen willen hun persoonlijke functioneren verbeteren om beter te presteren of beter omgaan met stress. Weer anderen willen hun zelfvertrouwen vergroten, bepaalde emoties verwerken of beter kunnen relativeren. Wat uw doel ook is, samen met u wordt in een eerste gesprek gekeken naar uw doelen en hoe we die kunnen verwezenlijken.