sportpsychologie | bedrijfspsychologie

Bedrijfszorg; stress en burnout

Stress en burnout

Indien medewerkers teveel stress ervaren en hierdoor niet meer optimaal kunnen functioneren kunnen zij een individueel coachingstraject gaan volgen. Afhankelijk van de ernst van de klachten kunt u een afspraak hebben met een bedrijfspsycholoog of bedrijfscoach. Aan de ene kant moet er gezorgd worden dat de klachten verminderen of verdwijen en aan de andere kant zal er ook aandacht moeten zijn voor het voorkomen van nieuwe klachten.

Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat u leert  om uw werk meer los te laten, zaken beter te relativeren of beter uw grenzen aan te geven.

De vaardigheden waar u voor kunt kiezen hebben betrekking op het doorbreken van negatieve denkpatronen (cognitieve training), ontspanningstechnieken of timemanagement. De technieken zijn praktisch, helder en direct toepasbaar in de praktijk.

Het traject kan ook gevolgd worden indien u uw (mentale) prestaties wilt verbeteren. Sporters weten al lang dat het van belang is om het spanningsniveau zodanig te reguleren dat ze op het juiste moment tot de beste prestatie kunnen komen. Ook in het bedrijfsleven moet er vaak gewerkt worden onder de druk van de concurrentie of van deadlines. Een versterking van de mentale kracht kan dan zeker een ondersteuning zijn.